Ryszard Adamczewski

Liczba znalezionych modeli: 8.
WydawnictwoNumerModelSkala
Modelik 1/2000 Brama Ba??ska w Gryfinie XIV w. 1:100
Modelik 2/2000 Ma??y ko??ci???? gotycki w Szczecinie Pomorzanach XV w. (Ma??y ko??ci???? gotycki w Szczecinie Pomorzanach XV w) 1:150
Modelik 3/2000 Ko??ci???? gotycki w Gryfinie XIII w. 1:150
Modelik 4/2000 Ratusz staromiejski w Szczecinie XV w. 1:150
Modelik 11/2002 Ko??ci???? gotycki z XVIII/XIX w. W Szczecinie-D?biu (Ko??ci???? gotycki z XVIII/XIX w. W Szczecinie-D?) 1:150
Modelik 5/2003 BRAMA WOLI??SKA W GOLENIOWIE XIV WIEK (Brama Woli??ska w Goleniowie) 1:100
Modelik 7/2003 USS "PORTER" AMERYKA??SKI NISZCZYCIEL Z II WOJNY ??WIATO (USS Porter) 1:200
Modelik 5/2004 ZAMEK W KOSTRZYNIE NAD ODR? (REKONSTRUKCJA) (Zamek w Kostrzynie nad Odr?) 1:400

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006