A. Balicki

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
?????????????? ???????????????????? 6 ????????????????? ????????????????? ?????????????, ?????? 1902 ??. (Retwizan 1902) 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006