Przemys??aw Biega??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
A.Hali??ski: Model kartonowy 5/1992 Panavia Tornado IDS 1:33

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006