Sebastian Bielik

Liczba znalezionych modeli: 2.
WydawnictwoNumerModelSkala
Renova Model 5/2008 T-24 radziecki czo??g ??redni (Czo??g T-24) 1:25
Renova Model 3/2007 (3) H.L. Hunley - Okr?t Podwodny Skonfederowanych Stan??w Ameryki (Okr?t) 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006