Jan Bury

Liczba znalezionych modeli: 2.
WydawnictwoNumerModelSkala
JAROJaros??aw Czy??y??ski 3 m/s Sobieski 1:200
Wydawnictwa MON 1958 RWD-6. Samolot ??wirki i Wigury - zwyci?zc??w Challenge-u (RWD-6) ?

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006