Roman Chrz?stek

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 6/1975 Niszczyciel eskortowy "Garland" 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006