A. Cie??licki

Liczba znalezionych modeli: 3.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 23 Fairchild A-10 A Thunderbolt II 1:33
Fly Model 36 Fairey Swordfish 1:33
GPM 44 IJN Kirishima 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006