Andrzej Domadzierski

Liczba znalezionych modeli: 11.
WydawnictwoNumerModelSkala
A.Hali??ski: Model kartonowy 12/1992 Polskie okr?ty podwodne Orze??-S?p, Wilk-??bik (ORP Wilk) 1:100
A.Hali??ski: Model kartonowy 12/1992 Polskie okr?ty podwodne Orze??-S?p, Wilk-??bik (ORP Orze??) 1:100
A.Hali??ski: Model kartonowy 7/1993 Angielski pancernik HMS "Warspite" 1:300
A.Hali??ski: Military Model 3/1996 Japo??ski okr?t podwodny I-19 Otsu-Gata (I-19 Otsu-Gata) 1:200
A.Hali??ski: Military Model 4/1996 Polskie okr?ty ORP "Wicher" i ORP "Orze??" (ORP Wicher) 1:200
A.Hali??ski: Military Model 4/1996 Polskie okr?ty ORP "Wicher" i ORP "Orze??" (ORP Orze??) 1:200
A.Hali??ski: Kartonowy Arsena?? 1/1997 Polski ??cigacz artyleryjski S-2 (Wilczur) 1:50
A.Hali??ski: Military Model 1/1999 Messerschmitt Bf 109 E-4 (Me Bf 109) 1:33
A.Hali??ski: Kartonowy Arsena?? 3-4/1999 Japo??ski pancernik YAMATO (IJN Yamato) 1:200
A.Hali??ski: Kartonowy Arsena?? 5/2000 U-boot typ XXI U-2536 1:200
A.Hali??ski: Model kartonowy 2 ORP Orkan 1:100

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006