Zbigniew G??odek

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 110 ORP Kaszub 1:100

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006