Tomasz Grzeszczy??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Modelik 8/2004 Ford Tfc. Polski samoch??d pancerny z wojny polsko-bolszewic (Ford Tfc) 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006