S??awomir Jaku?

Liczba znalezionych modeli: 8.
WydawnictwoNumerModelSkala
A.Hali??ski: Kartonowy Arsena?? 9/1995 Polski okr?t podwodny ORP "Dzik" (ORP Dzik) 1:100
A.Hali??ski: Military Model 2/1997 Polski tra??owiec ORP "Jask????ka" (ORP "Jask????ka") 1:100
Ma??y modelarz 1/1980 Tra??owiec "Jask????ka" 1:100
Ma??y modelarz 5/1980 Okr?t podwodny "Dzik" 1:100
Ma??y modelarz 5-6/1981 Niszczyciel ORP "B??yskawica" 1:200
Ma??y modelarz 4/1983 Radziecki du??y okr?t podwodny "K-21" 1:150
Ma??y modelarz 4-5/1985 Statek ratowniczy "Halny" 1:50
Ma??y modelarz 1-2/1988 Niszczyciel ORP "Piorun" 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006