Adolf Jarczyk

Liczba znalezionych modeli: 11.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 11/1963 TS-11 Iskra ?
Ma??y modelarz 12/1963 Kamow Ka-18 ?
Ma??y modelarz 9/1964 Jakowlew UT-2 1:33
Ma??y modelarz 12/1964 Portowy basen drobnicowy 1:400
Ma??y modelarz 3/1965 Rakietowy niszczyciel "Kotlin" ?
Ma??y modelarz 12/1965 Radziecki czo??g IS-2 1:25
Ma??y modelarz 9/1966 Polski czo??g TKS 1:12
*Wydawnictwa MON 1962 MON (Lataj?cy samoch??d) 1:33
Wydawnictwa MON 1963 Wodnosamolot odrzutowy ?
Wydawnictwa MON 1963 P??ywaj?cy transporter g?siennicowy PTG (K61) (PTG (K61)) 1:33
Wydawnictwa MON 1962 (1000) Samolot pasa??erski o pionowym starcie (Fairey Rhotodyne) 1:50

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006