Andrzej Jasi??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Tapaja 0 Whippet A 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006