Liczba znalezionych modeli: 5.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 3/1959 Star-21 ?
Ma??y modelarz 1/1965 Zesp???? okr?t??w wojennych NRD ?
Ma??y modelarz 11/1965 Samoch??d Star-6 ?
Ma??y modelarz 4/1975 Jakowlew Jak-9 1:33
Ma??y modelarz 10/1976 Ci?gnik artyleryjski Mazur D-350 i armato-haubica 152 mm (Ci?gnik artyleryjski Mazur D-350 i armato-haubica) 1:33

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006