Andrzej Karpi??ski

Liczba znalezionych modeli: 50.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 7/1958 RWD-9 1:25
Ma??y modelarz 5/1959 Szybowiec Jask????ka ?
Ma??y modelarz 7-8/1959 PZL 37 B ?o?? ?
Ma??y modelarz 3/1960 Lublin R-XIII b ?
Ma??y modelarz 11/1960 Polikarpow Po-2 ?
Ma??y modelarz 3/1961 Supermarine Spitfire ?
Ma??y modelarz 7/1961 Szybowiec SZD-19-2 "Zefir" ?
Ma??y modelarz 11/1961 Radziecki sputnik III ?
Ma??y modelarz 3/1962 Spad 51-C1 ?
Ma??y modelarz 9/1963 Vickers Wellington Mk. III ?
Ma??y modelarz 1964 PZL.37 B ?o?? 1:33
Ma??y modelarz 4/1964 Iljuszyn I??-2 1:3
Ma??y modelarz 11/1964 Breguet XIX-2 ?
Ma??y modelarz 5/1965 Okr?t normandzki ?
Ma??y modelarz 1/1967 Potez XV A2 ?
Ma??y modelarz 12/1967 Samolot komunikacyjny PLL "LOT" PWS-54 (PWS-54) 1:33
Ma??y modelarz 3/1968 RWD-9 ?
Ma??y modelarz 10/1968 PWS-26 1:33
Ma??y modelarz 9/1969 Okr?t historyczny "Wodnik" ?
Ma??y modelarz 10-11/1969 PZL.37 ?o?? 1:50
Ma??y modelarz 4/1970 Samoch??d W.I.Lenina ?
Ma??y modelarz 7/1970 Okr?t historyczny "Wodnik" ?
Ma??y modelarz 1-2/1971 Kuter rybacki B-25 1:100
Ma??y modelarz 9/1971 Okr?t "Santa Maria" ?
Ma??y modelarz 6/1972 Okr?t historyczny "Smok" 1:150
Ma??y modelarz 9/1972 Statek tylnoko??owiec "Western River" (Western River) 1:100
Ma??y modelarz 1/1973 Polikarpow Po-2 1:25
Ma??y modelarz 5/1973 Iljuszyn I??-2 1:33
Ma??y modelarz 12/1973 Koga elbl?ska 1:100
Ma??y modelarz 6-7/1974 Okr?t ??aglowy "Dar Pomorza" 1:200
Ma??y modelarz 10-11/1974 PZL.37 ?o?? 1:33
Ma??y modelarz 7/1975 Statek szkolny "Zawisza Czarny" ?
Ma??y modelarz 11/1975 Statek rzeczny "Krakus" 1:50
Ma??y modelarz 4-5/1976 "Santa Maria" ?
Ma??y modelarz 5-6/1977 Okr?t historyczny "Victory" ?
Ma??y modelarz 8/1977 Samoch??d W.I.Lenina (Rolls Royce W.I.Lenina) ?
Ma??y modelarz 7/1978 Fokker F VIIB/3m ?
Ma??y modelarz 8-9/1978 PZL.37 ?o?? ?
Ma??y modelarz 2-3/1979 Statek ??aglowy "Dar Pomorza" 1:200
Ma??y modelarz 7-8/1980 Statek "Dar M??odzie??y" ?
Ma??y modelarz 10/1980 W??z pancerny z czas??w Rewolucji pa??dzirnikowej ?
Ma??y modelarz 1/1981 Wielka galeona Zygmunta Augusta "Smok" ?
Ma??y modelarz 5/1982 Kliper herbaciany "Cutty Sark" 1:100
Ma??y modelarz 2/1983 Iljuszyn I??-2 i sylwetkowe I??-2 i I??-10 1:33
Ma??y modelarz 8/1983 Rudow?glowiec "So??dek" 1:200
Ma??y modelarz 6/1984 Statek szkolny "Zawisza Czarny" 1:100
Ma??y modelarz 10-11/1984 Vickers Wellington Mk. III 1:50
Ma??y modelarz 3-4/1986 Okr?t ??aglowy "Victory" ?
Ma??y modelarz 4/1987 Samolot Breguet XIX B-2 (Breguet XIX B-2) 1:33
Ma??y modelarz 1-2/1989 Historyczny ??aglowiec "Mayflower" (??aglowiec "Mayflower") 1:100

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006