Roman Kobierski

Liczba znalezionych modeli: 3.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 2-3/1997 Okr?t podwodny ORP "Orze??" 1:100
Ma??y modelarz 4-5/1997 Okr?t szkolny ORP "Iskra" 1:100
Ma??y modelarz 10-11/1997 Podwodny stawiacz min ORP "Wilk" 1:100

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006