Liczba znalezionych modeli: 18.
WydawnictwoNumerModelSkala
CardPlane 1/2005 Samolot myśliwski PZL P-8/I (PZL P-8) 1:33
CardPlane 2/2005 PWS-19 1:33
CardPlane 3-5/2005 Samolot bombowy LWS 6 Ĺťubr (LWS 6 Ĺťubr) 1:33
CardPlane 6-8/2005 Lublin R-VIIIbis 1:33
CardPlane 1/2006 PWS Z-17 Sęp 1:33
CardPlane 2-4/2006 Wodnosamolot RWD-22 (RWD-22) 1:33
CardPlane: CardPlane free models 1/2008 PWS-10 1:33
CardPlane: CardPlane free models 1/2010 ANBO IV 1:33
modele-kartonowe 0 PWS-50 1:33
modele-kartonowe 2004 (1) Polikarpov I-16 (I-16) 1:33
modele-kartonowe 2004 (2) Polikarpov I-16 (I-16) 1:48
modele-kartonowe 2004 (3) Morane Saulnier typ I (Morane Saulnier I) 1:33
modele-kartonowe 2004 (3) Morane Saulnier typ N (Morane Saulnier N) 1:33
modele-kartonowe 2004 (4) Fokker E-III 1:33
modele-kartonowe 2004 (5) Bartel BM-6a 1:33
modele-kartonowe 2005 (6) RWD-25 1:33
modele-kartonowe 2008 (7) WZ-X (Władysław Zalewski X) (WZ-X) 1:33
Modelik 10/2007 POLSKI CIĄGNIK ROLNICZO-DROGOWY Z 1947 R. (URSUS C45/C451 + przyczepa) 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006