?ukasz Kopi??ski

Liczba znalezionych modeli: 3.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 2003 (143) Kruzensztern (Kruzensztern Czteromasztowy bark) 1:100
Fly Model 151/2005 (151) Szkuner "America" 1:100
Fly Model 152/2006 (152) Francuski okr?t liniowy "Richelieu" (Richelieu) 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006