Przemys??aw Kuchcicki

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Pro-Model 5/2001 (8) Renault UE 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006