Andrzej ?opatniuk

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
JSC 46 Japo??ski kr???ownik torpedowy KITAKAMI 1:400

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006