Ryszard Maj

Liczba znalezionych modeli: 19.
WydawnictwoNumerModelSkala
Modelcard 95 BA-64 1:25
Ma??y modelarz 3/1999 Kawanishi N1K1-Ja Shiden Type 11 1:33
Ma??y modelarz 6/2000 ORP "Dzik" 1:100
Ma??y modelarz 10-12/2006 Czo??g ??redni PT-91 "TWARDY" (PT-91) 1:25
Modelik 2/1997 Mark Mk.IV Male 1:25
Modelik 1/1998 GAZ-67 B 1:25
Modelik 4/1998 Hetzer 1:25
Modelik 7/1998 Valentine Mk. IV 1:25
Modelik 4/2002 M11/39. W??oski czo??g lekki z II wojny ??wiatowej (M11/39) 1:25
Modelik 7/2002 GAZ-67B 1:25
Modelik 4/2003 Rosyjski lekki samoch??d pancerny BA-64B (Ba-64B) 1:25
Modelik 10/2004 Bishop. Brytyjskie dzia??o samobie??ne z II w.??w. (Bishop) 1:25
Modelik 11/2004 Hetzer. Niemiecki niszczyciel czo??g??w z II w.??w. (Hetzer) 1:25
Modelik 27/2004 M 13/40 (M13/40) 1:25
Modelik 2/2005 LWS-3''MEWA'' (POLSKI SAMOLOT OBSERWACYJNO-TOWARZYSZ?CY) 1:33
Modelik 14/2005 CHALLENGER Mk I (A 30) (BRYTYJSKI CZO?G SZYBKI) 1:25
Modelik 16/2005 MARK Mk IV MALE. Brytjski czo??g z I wojny ??wiatowej (Mark IV Male) 1:25
Modelik 26/2005 Grumman J2F-5 "Duck". Ameryka??ski samolot-amfibia z II w.??w. (Grumman J2F-5 Duck) 1:33
Modelik 18/2010 (1018) NIEMIECKI LEKKI NISZCZYCIEL CZO?G??W Z II WOJNY ??WIATOWEJ (HETZER) 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006