Wojciech Plichta

Liczba znalezionych modeli: 2.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 1-2/1984 Pancernik "Potiomkin" 1:200
Ma??y modelarz 8/1991 Japo??ski czo??g p??ywaj?cy 2 "KA-MI" 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006