Pranas Sungaila

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
W.M.C. MODELS 1/2009 (1) IPOPLIARCHOS TROUPAKIS 1:100

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006