Jan Schmidt

Liczba znalezionych modeli: 24.
WydawnictwoNumerModelSkala
JSC 1 Brytyjski kr???ownik SHEFFIELD 1:400
*JSC 1 Brytyjski kr???ownik HMS SHEFFIELD 1:400
JSC 2 Polskie okr?ty GRYF, WICHER, JASK???KA 1:400
JSC 3 W??oski pancernik CONTE DI CAVOUR 1:400
JSC 6 Niemiecki pancernik SCHARNHORST 1:400
JSC 10 Ameryka??ski ci???ki kr???ownik INDIANAPOLIS 1:400
JSC 11 Ameryka??ski lekki kr???ownik HELENA 1:400
JSC 16 Brytyjski pancernik NELSON i korweta BEGONIA 1:400
JSC 21 Brytyjski transatlantyk MAURETANIA 1:400
JSC 24 Brytyjski pancernik KING GEORGE V 1:400
JSC 26 Brytyjski ci???ki kr???ownik NORFOLK 1:400
JSC 37 Polskie statki: rudow?glowiec SO?DEK i drobnicowiec GDA??S (Polskie statki: rudow?glowiec SO?DEK i drobnicow) 1:400
JSC 41 Polskie drobnicowce OLIWA i PEKIN, ch??odnicowiec CZECH (Polskie drobnicowce OLIWA i PEKIN, ch??odnicowiec) 1:400
JSC 42 Polski statek pasa??erski KO??CIUSZKO i tramp KRAK??W (Polski statek pasa??erski KO??CIUSZKO i tramp KRAK) 1:400
JSC 43 Transportowiec OPOLE (typ EC2-S-C1 Liberty), niszczyciel BUR (Transportowiec OPOLE (typ EC2-S-C1 Liberty), niszc) 1:400
JSC 45 Radziecki lodo??amacz MIKOJAN, lider TASZKIENT 1:400
JSC 50/2000 (50) Ameryka??ski supertransatlantyk UNITED STATES 1:400
JSC 151 Harcerski jacht szkolny ZAWISZA CZARNY 1:150
JSC 241 Przybrze??ny statek pasa??erski GDA??SK 1:200
JSC 242 Przybrze??ny statek pasa??erski MONIKA 1:200
JSC 281 Radziecki lider TASZKIENT 1:250
JSC 283 Polski niszczyciel B?YSKAWICA 1:250
JSC 287/2000 (287) Lekki kr???ownik DE RUYTER ?
JSC 751 Polski kuter po??cigowy BATORY 1:75

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006