Bogdan Stremecki

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 88 Republic F-105 D Thunderchief 1:33

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006