Sergej Suliga

Liczba znalezionych modeli: 2.
WydawnictwoNumerModelSkala
Wyd. Pa??stwowe w Moskwie 1 Askold ?
Wyd. Pa??stwowe w Moskwie 2 Nowik ?

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006