Jerzy Swidzi??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Wydawnictwa MON 1960 samolot szkoleno-treningowy TS-8 Bies (TS-8 Bies) 1:33

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006