Andrzej Wi??li??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
SIGMA 2 White M3A1 Scoutcar 1:24

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006