J. Wi??niewski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 8-9/1979 Mury miejskie Krakowa ?

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006