A. Wola??ski

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 6/1964 Stacja mi?dzyplanetarna "Wenu??nik" 1:44

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006