Krzysztof Wolbek

Liczba znalezionych modeli: 23.
WydawnictwoNumerModelSkala
GryfHobby 1/1998 Duilio 1:200
Modelcard 77 "Deutschland 1:200
Modelcard 88 SMS "Moltke" 1:200
Modelcard 96 HMS "Iron Duke" 1:200
Ma??y modelarz 6/1976 Niszczyciel wsp????czesny (Niszczyciel ORP Warszawa) ?
Ma??y modelarz 1/1977 ??cigacz okr?t??w podwodnych ?
Ma??y modelarz 9/1977 Okr?t desantowy ?
Ma??y modelarz 5/1978 Okr?t patrolowy Wojsk Ochrony Pogranicza ?
Ma??y modelarz 6/1979 Okr?t wojenny klasy tra??owiec ?
Ma??y modelarz 11-12/1980 Wsp????czesny tra??owiec bazowy ?
Ma??y modelarz 12/1981 Wsp????czesny okr?t rakietowy ?
Ma??y modelarz 8/1982 Lekki kr???ownik ORP "Conrad" 1:200
Ma??y modelarz 6/1983 Niszczyciel eskortowy ORP "??l?zak" 1:200
Ma??y modelarz 7/1986 Wsp????czesny polski ??cigacz patrolowy ?
Ma??y modelarz 12/1987 Polski ??cigacz artyleryjski S-2 ORP "Wilczur" (MGB-204) (Polski ??cigacz artyleryjski S-2 ORP "Wilczur") 1:100
Ma??y modelarz 8-9/1988 Du??y ??cigacz okr?t??w podwodnych typu "Kronsztad" (Du??y ??cigacz okr?t??w podwodnych typu "Kronszta) 1:200
Ma??y modelarz 1-2/1992 Lekki kr???ownik ORP "Conrad" 1:200
Ma??y modelarz 3/1992 Polski monitor rzeczny ORP "Krak??w" 1:100
Ma??y modelarz 8-9/1992 ??aglowiec "Santa Maria" 1:100
Ma??y modelarz 10-11/1993 Kr???ownik "Nurnberg" 1:200
Ma??y modelarz 3/1994 Karawela "Piotr z Gda??ska 1:200
Modelik 11/1998 Modelik ("Giulio Cesare") 1:200
Modelik 16/2007 W?OSKI PANCERNIK Z 1876 ROKU (DUILIO) 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006