M. Zuza??ski

Liczba znalezionych modeli: 2.
WydawnictwoNumerModelSkala
Ma??y modelarz 2/1975 ??uraw Gda??ski ?
Ma??y modelarz 7/1977 Makieta Ratusza Gda??skiego ?

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006