Przejdź do edycji tego modelu.

 

Imita 1

Czo??g Matilda

Identyfikator modelu imita01
Klasa, Rodzaj Ko??owe - czo??g, tankietka
Tytuł wydawnictwa Czo??g Matilda
Nazwa obiektu Czo??g Matilda
Autor opracowania Henryk Wiszniewski
Autor okładki (brak danych)
Typ modelu redukcyjny
Rok początkowy
Kraj produkcji Wielka Brytania
Wojskowy? Konstrukcja wojskowa
Stan na rok
Państwo użytkownika Wielka Brytania
Skala 1:25
Wymiary modelu:
(długość X szerokość X wysokość)
?cm x ?cm x ?cm
Liczba arkuszy z częściami 7 * A4 (297x210)
Rodzaj kartonu stary karton (jak w MM)
Liczba części z papieru i kartonu ?
Opis Na ok??adce jest ma??e logo wydawnictwa Design, "gdy?? by??o to wsp??lne przedsi?wzi?cie Imity i Designu. Design by??o formalnym inicjatorem ca??o??ci projektu a Imita wydawc?. By??y plany nast?pnych publikacji, ale w??a??ciciel Imity zmieni?? plany. Mo??liwo??ci wydawnicze w tamtych czasach by??y mocno ograniczone. Brak w??a??ciwej jako??ci surowc??w (a w??a??ciwie jakichkolwiek) oraz horrendalne ceny za us??ugi drukarskie o fatalnej jako??ci. Jako??? wydawnictwa mocno niestety odbiega??a od planowanej projektowo i nieco si? za??amali??my." (cytat pochodzi z wypowiedzi ?asicy na Forum Konradusa).
Kto i kiedy dopisał rekord (import), data: 2003-07-28 00:00:00
Kto i kiedy aktualizował ten rekord ~Kat, data: 2006-05-12 10:31:41

Linki związane z danym modelem (dotyczą tylko i wyłącznie danego modelu, a nie obiektu, który ten model przedstawia!)

Nie zgłoszono jeszcze żadnych adresów WWW dotyczących tego modelu.
Dodaj nowego linka:
Adres WWW: Opis: Zgłosił:

Komentarze użytkowników

Dodaj swój komentarz:
Komentarz od:
E-mail: (opcjonalnie, tylko do wiadomości administratora)
Proszę o powiadomienie mnie na powyższy adres o dopisaniu lub odrzuceniu komentarza.Treść komentarza (do 4000 znaków):


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006