Model-Kopia

Działalność wydawniczą rozpoczęto w roku ?, zakończono w roku 2001.
Kraj wydawcy: Rosja.

Firma powstała w wyniku rozłamu w firmie PTO Bars w połowie lat 90-ch. Jej głównym projektantem został Wiktor Kosinow, autor większości modeli pojazdów w PTO Bars. Wydawano dużo modeli, ale jako¶ć pozostawiała sporo do życzenia. Modele pojazdów były wydawane jako kolorowe arkusze, na których zadrukowywano siatki modeli.

Lista modeli wydawnictwa Model-Kopia:
Liczba znalezionych modeli: 64.
WydawnictwoNumerModelSkala
Model-Kopia 1/2001 Gie??da w Sankt Petersburgu (obecnie Centralne Muzeum Wojenn (Gie??da w Sankt Petersburgu) 1:300
Model-Kopia 3301 My??liwiec Sikorski S-XVI 1:33
Model-Kopia 5001 Bojowy w??z piechoty BMP-1 1:50
Model-Kopia 5002 Czo??g ??redni T-55A 1:50
Model-Kopia 5003 Samoch??d zwiadowczo-desantowy BRDM-1 1:50
Model-Kopia 5004 Transporter opancerzony BTR-70 1:50
Model-Kopia 5005 Czo??g p??ywaj?cy PT-76 1:50
Model-Kopia 5006 Samoch??d zwiadowczo-desantowy BRMD-2 1:50
Model-Kopia 5007 Transporter desantowy BMD-1 1:50
Model-Kopia 5008 W??z bojowy 2P27 PTRK "Szmiel" 1:50
Model-Kopia 5009 Armata samobie??na 2S9 "Nona" 1:50
Model-Kopia 5010 Transporter opancerzony BTR-152 1:50
Model-Kopia 5011 Wyrzutnia rakiet "?una" 1:50
Model-Kopia 5012 Czo??g ??redni T-62M 1:50
Model-Kopia 5013 Czo??g ci???ki T-10M 1:50
Model-Kopia 5014 Samoch??d pancerny BM-21 RSZO "Grad" 1:50
Model-Kopia 5015 Czo??g T-64 1:50
Model-Kopia 5016 Wyrzutnia rakietowa p-lot "Strie??a-1" 1:50
Model-Kopia 5017 Ci?gnik-transporter MT-?B 1:50
Model-Kopia 5018 Samobie??na wyrzutnia rakietowa 9A35 "Strie??a-10" 1:50
Model-Kopia 5019 Samoch??d zwiadowczy BRM-1 1:50
Model-Kopia 5020 Czo??g T-72 1:50
Model-Kopia 5021 Transporter opancerzony BTR-60PA 1:50
Model-Kopia 5022 Transporter opancerzony BTR-DA 1:50
Model-Kopia 5023 W??z bojowy 9P148 PTRK "Konkurs" 1:50
Model-Kopia 5024 W??z bojowy 9P122 PTRK "Malutka" 1:50
Model-Kopia 5025 Transporter opancerzony BTR-50PU (PK) 1:50
Model-Kopia 5026 Bojowy w??z piechoty BMP-2 (2D) 1:50
Model-Kopia 5027 Czo??g rakietowy IT-1 1:50
Model-Kopia 5028 Wyrzutnia rakiet przeciwpancernych "Szturm-S" 1:50
Model-Kopia 5029 Transporter opancerzony,BTR-60 PB 1:50
Model-Kopia 5030 Bojowy w??z piechoty BMP-3 1:50
Model-Kopia 5031 Bojowy w??z desantowy BMD-3 1:50
Model-Kopia 5032 Transporter opancerzony BTR-T 1:50
Model-Kopia 5033 Armata samobie??na ASU-57 1:50
Model-Kopia 5034 Armata samobie??na ASU-85 1:50
Model-Kopia 5035 Dzia??o samobie??ne 2S3 na podwoziu samochodowym "Akacja" (Dzia??o samobie??ne 2S3 na podwoziu samochodowym ") 1:50
Model-Kopia 5036 Dzia??o samobie??ne 2S1 na podwoziu samochodowym "Gwozdzik" (Dzia??o samobie??ne 2S1 na podwoziu samochodowym ") 1:50
Model-Kopia 5037 Przeciwlotnicze dzia??o samobie??ne ZSU 57-2 1:50
Model-Kopia 5038 Przeciwlotnicze dzia??o samobie??ne 23-4 "Szy??ka" 1:50
Model-Kopia 5039 Przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy 2S6 ZPRK "Tung (Przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy 2S6) 1:50
Model-Kopia 5040 Przeciwlotniczy zestaw rakietowy "Osa" 1:50
Model-Kopia 5041 Wyrzutnia rakietowa ZRK 2P25 "Kub" 1:50
Model-Kopia 5042 Stacja radiolokacyjna 1S91 ZRK "Kub" 1:50
Model-Kopia 5043 Wyrzutnia rakiet taktycznych "Toczka" 1:50
Model-Kopia 5048 Samobie??ny zestaw artyleryjski 2S23 "Nona-SWK" 1:50
Model-Kopia 5051 Czo??g ??redni T-34, STZ 1:50
Model-Kopia 5052 Czo??g ??redni T-34 1:50
Model-Kopia 5053 Czo??g ?redin T-34-85 1:50
Model-Kopia 5055 Czo??g lekki ko??owo-g?sienicowy BT-7 1:50
Model-Kopia 5058 Czo??g ci???ki T-35A 1:50
Model-Kopia 5059 Czo??g ci???ki KW-1, ?KZ 1:50
Model-Kopia 5061 Czo??g ci???ki Pz. Kpfw. VI Ausf. E "Tiger" 1:50
Model-Kopia 5062 Czo??g ??redni Pz. Kpfw. V Ausf. G "Panther" 1:50
Model-Kopia 5064 Czo??g ??redni M4A2 "Sherman" 1:50
Model-Kopia 5065 Czo??g ci???ki B-1 bis 1:50
Model-Kopia 5066 Czo??g ??redni "Carro Armato" M11-39 1:50
Model-Kopia 5081 Transporter opancerzony BTR-90 1:50
Model-Kopia 5082 Transporter opancerzony Topas-2AP 1:50
Model-Kopia 5083 Transporter opancerzony Topas-2A 1:50
Model-Kopia 5084 Czo??g "Centurion" 1:50
Model-Kopia 5085 Zestaw przeciwlotniczy ZA-35 1:50
Model-Kopia 5086 Czo??g "Czernyj Opel" (obiekt No.640) 1:50
Model-Kopia 5667 Czo??g szybki "Crusader" 1:50

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.

...dodaj model tego wydawcy


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006