Oddz.M. Ligi Lotn. w Ostrowcu

Działalność wydawniczą rozpoczęto w roku 1953, zakończono w roku 1953.
Liczba wydanych łącznie modeli: 3
Kraj wydawcy: Polska.

Modele Oddziału Miejskiego Ligi Lotniczej w Ostrowcu wydawane były w nakładzie 20 000 egzemplarzy.

Lista modeli wydawnictwa Oddz.M. Ligi Lotn. w Ostrowcu:
Liczba znalezionych modeli: 3.
WydawnictwoNumerModelSkala
Oddz.M. Ligi Lotn. w Ostrowcu 1953 Samolot sportowy ??AK-3 (??ak-3) ?
Oddz.M. Ligi Lotn. w Ostrowcu 1953 Samolot sportowy ZUCH-1 (Zuch-1) ?
Oddz.M. Ligi Lotn. w Ostrowcu 1953 Samolot sportowy SZPAK-2 (Szpak-2) ?

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.

...dodaj model tego wydawcy


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006