sp????dzielnia ZESP???

Kraj wydawcy: Polska.

Lista modeli wydawnictwa sp????dzielnia ZESP???:
Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
sp????dzielnia ZESP??? 1 Willys-MB Jeep 1:12

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.

...dodaj model tego wydawcy


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006