WDS-Minibox

Lista modeli wydawnictwa WDS-Minibox:
Liczba znalezionych modeli: 8.
WydawnictwoNumerModelSkala
WDS-Minibox 1 PETROVICE - diorama stacji kolejowej, 25 el.- 1:300
WDS-Minibox 2 PODSKALI - diorama miasta -80 el. 1:300
WDS-Minibox 3 SKALKA - diorama stacji kolejowej z otoczeniem 1:300
WDS-Minibox 4 Tatra 141+platforma ko??owa P32 - ci???ar??wka czeska z 195 (Tatra 141+platforma ko??owa P32 - ci???ar??wka cz) 1:100
WDS-Minibox 5 Tatra 815 4x4+Tatra 815 6x6 - dwa czeskie ci???arowe samoch (Tatra 815 4x4+Tatra 815 6x6 - dwa czeskie ci???ar) 1:100
WDS-Minibox 6 Tatra 815 S3+Tatra 815 S1 - dwa czeskie skrzyniowe samochody (Tatra 815 S3+Tatra 815 S1 - dwa czeskie skrzyniowe) ?
WDS-Minibox 7 Tatra JAMAL - czeski samoch??d ci???arowy. 1:100
WDS-Minibox 8 ZAKOUTI - 15.el. diorama skrzy??owania - tramwaje, pojazdy, (ZAKOUTI - 15.el. diorama skrzy??owania - tramwaje,) 1:300

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.

...dodaj model tego wydawcy


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006