powrót do spisu wydawnictw...

Answer

Modele nienależące do żadnych serii.


Rok wydania: 2009 2013


Pokazano 4 modeli spośród 4 znalezionych.

3/2009

Polski parow??z TKr55
TKr55, skala 1:45
Autor: Adrian Wandtke, Dariusz Wandtke
Okładka: (dodaj projektanta ok??adki)
5/2009

Polska Lokomoty EP05
EP05, skala 1:45
Autor: Adrian Wandtke, Dariusz Wandtke
Okładka: (dodaj projektanta ok??adki)
6/2009

Niemiecki parow??z BR74
BR74, skala 1:45
Autor: Adrian Wandtke, Dariusz Wandtke
Okładka: (dodaj projektanta ok??adki)
1/2013 (15)

MPModel
MESSERSCHMITT BF-109 E1, skala 1:33
Autor: Marek Pacy??ski
 

(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006