O Spisie...

Wielki Spis Modeli Kartonowych
(WSMK)

Wielki Spis Modeli Kartonowych to projekt, którego celem jest zebranie podstawowych informacji o jak największej liczbie modeli kartonowych, które zostały kiedykolwiek, przez kogokolwiek wydane. Przez wydanie rozumie się tu nie tylko publikacje papierowe, ale także opracowania elektroniczne.

Spis nigdy nie będzie kompletny, gdyż stale pojawiają się nowe modele, które trzeba tu rejestrować. Obecnie w spisie znajduje się 3201 modeli.


Projekt niniejszy powstał pod egidą Forum Modelarzy Kartonowych (http://www.konradus.com/forum).
Projektem kieruje Orinoko, będący przy tym autorem oprogramowania.
Od forumowiczów pochodzi większość danych znajdujących się w spisie na początku jego zaistnienia.


Spis w całości stworzony został za pomocą narzędzi dostępnych nieodpłatnie, a mianowicie:


Wszelkie informacje o nieprawidłowym działaniu nieniejszego spisu i propozycje ulepszeń proszę zgłaszać do Orinoko, na adres poczty elektronicznej .

Spis niniejszy chroniony jest prawem autorskim. Nie może on być umieszczany na żadnych stronach, którym nie została udzielona stosowna licencja.
Także z powodu praw autorskich spis nie zawiera zeskanowanych opracowań modeli ani linków do nich, chyba że zezwala na to posiadacz praw autorskich.
Wobec powyższego bezcelowe jest zwracanie się do administratorów Spisu o takie materiały, gdyż Spis ich po prostu nie zawiera.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006