Leszek Lewandowski

Liczba znalezionych modeli: 6.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 11 Douglas SBD1 Dauntless 1:33
Fly Model 17 Morane Saulnier MS 406 & Devoitine D 520 (Devoitine D 520) 1:33
Fly Model 17 Morane Saulnier MS 406 & Devoitine D 520 1:33
Fly Model 35 Fiat G 55 & North American P-51 A Mustang (Fiat G 55) 1:33
Fly Model 35 Fiat G 55 & North American P-51 A Mustang (North American P-51 A Mustang) 1:33
Fly Model 35 Fiat G 55 & North American P-51 A Mustang (Fiat G 55) 1:33
Fly Model 52 Messerschmitt Me 410 1:33

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006