K. Pawlak

Liczba znalezionych modeli: 1.
WydawnictwoNumerModelSkala
Mały modelarz 12/1971 Jacht "Opty" 1:25

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006