Mirosław Stawiak

Liczba znalezionych modeli: 5.
WydawnictwoNumerModelSkala
Fly Model 42 Admiral Scheer + U-bot U-25 (U-bot U-25) 1:200
Fly Model 42 Admiral Scheer + U-bot U-25 (Admiral Scheer) 1:200
Fly Model 72 USS Saratoga CVA 60 1:200
Fly Model 104 SS Noworosijsk 1:200
Fly Model 122 Sovriemiennyj 1:200

* Gwiazdkami oznaczono modele wprowadzone do Spisu, ale jeszcze niezatwierdzone.
: nowy model, : model ostatnio poprawiany.


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006