Pomoc

Pomoc

Strona niniejsza zawiera informacje, które mogš być nieoczywiste lub co do których wpojawiały się wątpliwości.

Objaśnienie znaczenia wybranych pól

Poniżej zestawiono informacje o polach, co do których interpretacji można mieć wątpliwości.
PoleObjaśnienie
Identyfikator modeluJednoznaczny identyfikator modelu. Pozwala szybko odszukać model. Żadne dwa modele nie mogą mieć takich samych identyfikatorów.
Jeśli użytkownik nie poda identyfikatora, zostanie on wygenerowany automatycznie.
Nazwa, tytułNazwa to nazwa modelowanego obiektu.
Tytuł to tytuł nadany przez wydawcę; czasami niezbyt dokładny, a czasami nawet błędny.
Rodzaj szczegółowyDzięki temu polu możliwe jest zorientowanie się, z jakiego rodzaju obiektem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy tytuł wydawnictwa niewiele nam mówi. Jest to pole dodane głównie pod kątem użytkowników anglojęzycznych, którym polskie tytuły i opisy niewiele powiedzą.
Rok początkowyRok, w którym oryginalny obiekt pojawił się po raz pierwszy na scenie historii. W przypadku okrętu może to być wodowanie, dla samolotu oblatanie lub zaprojektowanie i tak dalej.
Nie musi to być dokładna data, wystarczy przybliżony rok. Pole powstało po to, aby móc wybierać modele z zadanego okresu, ale bez koniecznoœci tworzenia sztucznych podziałów historii.
RozmiaryOdpowiednio długość, szerokość (rozpiętość) i wysokość w centymetrach. Rozmiary są orientacyjne.
Liczba arkuszyLiczba arkuszy, na których są części modelu - tak kartonowe, jak i papierowe.
Liczba częściLiczba części papierowych, bez uwzględnienia szablonów. Może być przybliżona, gdyż służy jako miara skomplikowania modelu.
Rok wydania, numery
Numer katalogowy
Rok wydania modelu oraz numer w danym roku. Jeśli numer jest podówjny, podawane są dwa numery w roku; dla numeru pojedynczego tylko numer początkowy.
Numer katalogowy to numer wg katalogu wydawcy lub numer kolejny w przypadku czasopism (liczone od pierwszego numeru, zwykle podawane w stopce rekakcyjnej).

Warunki wyboru danych

Warunki wyboru danych pozwalają wyszukać interesujące nas modele bez konieczności przeglądania zbyt wielu rekordów. Wybieranie danych jest intuicyjne, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach:

  1. Wielkość liter nie ma znaczenia. Wobec tego można wpisać "orzeł", "Orzeł" czy "ORZEŁ", a i tak za każdym razem znalezione zostaną te same dane.
  2. W niektórych polach można korzystać z metaznaków "%" i "_". Pierwszy z nich zastępuje dowolną liczbę znaków (choćby zero), drugi zastępuje dokładnie jeden znak. Przykłady zastosowania metaznaków pokazano poniżej.
  3. Jeœli podane zostanš warunki na wiele pól, znalezione zostanš jedynie modele spełniajšce wszystkie te warunki.

Pola NAZWA i TYTUŁ

Jeśli zaznaczone zostanie pole szukaj fragmentu, traktowane jest to jako żądanie znalezienia wszystkich rekordów, w których dane pole poza podanym napisem zawiera jeszcze dowolny tekst.
Jeśli zatem podamy jako warunek szukania "24" i zaznaczone będzie wspomniane pole, znalezione zostaną między innymi "B-24 Liberator" czy "PZL-24".
Jeśli zatem podamy jako warunek szukania "24", ale pole szukaj fragmentu nie będzie zaznaczone, odszukane zostaną jedynie te rekordy, które będą w danym polu miały tylko i wyłącznie liczbę 24.

Zaznaczenie pola nazwa LUB tytuł powoduje, że szukane sš rekordy, które wartość podaną dla pola nazwa mają albo w polu nazwa, albo tytuł (albo w obydwóch).

Przykłady użycia metaznaków:
Warunek poszukiwaniaDziałanie
Jak%Znalezione zostanš wszystkie dane zaczynajšce się od napisu Jak, np. "Jak-1M", "Jak 40", "Jakarta" czy samo słowo "Jak".
%eva%Znalezione zostanš wszystkie napisy zawierajšce czšstkę "eva", np. "Eva i Adam", "Devastator" czy "eva".
I_Znalezione zostanš dwuznakowe napisy, gdzie pierwszš literš jest "I", na przykład "Ił" czy "IS".
I_-%Znalezione zostanš napisy takie, jak "Ił-2", "Ił-2m3", "IS-3". Nie zostanš natomiast wybrane "Ił 18" ani "ISU-152".
_Znalezione zostanš wszystkie napisy zawierajšce dokładnie jednš literę.
_%Znalezione zostanš wszystkie napisy zawierajšce co najmniej jednš literę.

Zasady zgłaszania i edycji danych

Ogólna zasada jest taka, że każdy użytkownik Spisu może wprowadzić swoje dane lub poprawić dane istniejšce, ale modyfikacja taka musi zostać jeszcze zatwierdzona przez osobę uprawnioną (administratora). Administrator może też dane odrzucić, jeśli sš niezgodne ze stanem faktycznym, już zostały poprawione itp.

Wprowadzanie nowego modelu

Użytkownik może dodać do Spisu nowy model. Model ten będzie widoczny dla innych użytkowników, ale będzie oznaczony jako niezatwierdzony. Rozwiązanie takie jest stosowane po to, aby nie dochodziło do sytuacji, w której wiele osób wprowadza ten sam model.

Edycja istniejącego modelu

Każdy użytkownik Spisu może edytować dane dowolnego modelu. Jednak te poprawione dane będš niewidoczne dla innych tak długo, póki nie zatwierdzi ich administrator.
Jedyny wyjštek od tej zasady to edycja modelu, który już ktoœ poprawiał. Jeśli poprawki nie zostały jeszcze zatwierdzone ani odrzucone, to użytkownik poprawiający dane jako drugi zobaczy dane, jakie zostały wprowadzone ostatnio. Chodzi o to, aby pięć kolejnych osób nie poprawiało skali modelu z 1:35 na 1:25.

Zastrzeżenia

Może się zdarzyć, że w czasie wprowadzania modelu lub jego edycji zabraknie pewnych danych o charakterze słownikowym. W takiej sytuacji należy wybrać dowolnš opcję, ale poinformować administratora spisu o zaistniałej sytuacji. Dane zostanš uzupełnione podczas ich zatwierdzania.
Przykładami danych słownikowych sš autorzy, a także państwa, formaty papieru itp. Wraz z "dojrzewaniem" Spisu braki tego typu danych będš zdarzały się coraz rzadziej.

Zgłaszanie adnotacji

Użytkownicy mogš zgłaszać adnotacje do modeli. Adnotacje te widoczne sš pod danymi modelu, których dotyczą. Aby jednak stały się widoczne, administrator musi je najpierw zatwierdzić.
W przypadku adnotacji administrator ma więcej opcji niż w przypadku poprawek danych, a mianowicie może:


(c) Tomasz Żmijewski vel Orinoko 2003-2006